U ziet hier een overzicht van de uitvoeringen en andere activiteiten van het K.R.M. in 2013.

 

05 maart 2013, Koorscholing

NIEUWE WORKSHOP start in dinsdag 5 maart 2013


OntdekJeNieuwHobby2Ben je een man tussen circa 35 en 55 jaar dan bieden wij je de gelegenheid om te ontdekken of zingen ook een hobby voor jou is. Grijp deze kans, zonder enige verplichting!  

Na de eerste vijf koorscholingen van januari 2009 t/m december 2012, welke 32 nieuwe leden opbrachten, werd er even pas op de plaats gemaakt wat de koorscholingen betreft. Deze tijd werd gebruikt om alle zangers van het koor  op een niveau te brengen voor een grote uitvoering. Dit werd de Carmina Burana, welke op 15 april 2012 uitgevoerd werd in een uitverkochte zaal van de Oranjerie te Roermond.

Op dit moment zijn we weer aangekomen op een punt waarop we ons weer willen toeleggen op het instuderen van een nieuw repertoire en we de mogelijkheid weer willen geven tot de instroming van nieuwe leden. Vanwege het grote succes van de afgelopen koorscholingen wil het Koninklijk Roermonds Mannnenkoor opnieuw mannen in de gelegenheid stellen om op deze manier kennis te maken met het zingen in een mannenkoor.

Hoe?
In een workshop van ongeveer 12 bijeenkomsten leer je samen met anderen, die ook nog nooit gezongen hebben, onder deskundige leiding van onze nieuwe dirigent, Hennie Ramaekers de basiskennis van het stemgebruik, eenvoudige notenleer en basiskennis van een koorpartituur. Ook maak je kennis met het koor om te ontdekken wat het betekent om te zingen in een mannenkoor.

Tijdens de workshop zal gebruik worden gemaakt van het boekje ‘Ontdek je stem – handboek voor beginnende koorzangers’ dat Hennie Ramaekers samen met zangpedagoge Nadia Loenders heeft samengesteld. In dit boekje bevindt zich ook een oefen-CD, waarmee men zijn stem zonder gebruik van een begeleidingsinstrument kan oefenen. Alle oefeningen worden eerst voorgezongen waarna je ze zelf kunt nazingen.

Wanneer?
Op dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in de maanden maart 2013 t/m mei 2013.
De éérste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 5 maart om 19.00 uur

Waar?
In het repetitielokaal van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM), in het Facilitair Onderwijs- en Activiteitencentrum Niekée, Oranjelaan 300 te Roermond

Kosten?
Helemaal géén... en ook géén verplichtingen! Na afloop van de workshop en de kennismaking met het koor bepaal je zelf of het zingen een hobby voor je is of kan worden. Zo ja, dan heten we je welkom in ons mannenkoor, zo nee, dan even goede vrienden.

Meer informatie en aanmelden?
Wil je eerst nog wat meer informatie bel dan met Herman Aben, koor/bestuurslid

 


 

Enkele reacties van deelnemers aan de eerdere workshops:

 

 • “De koorworkshop is een ideale opstap voor een muziekanalfabeet (maar ook voor anderen) om binnen een redelijke termijn al mee te kunnen zingen in een koor. Het enthousiasme en de passie van de dirigent Hennie Ramaekers is zeer aanstekelijk.”
 • “Tijdens de lessen die we hebben gehad heb ik vaak twijfels gehad of in wel in staat was om een goede bijdrage te leveren aan het koor. Ik had geen enkele kennis van muziek. Ik ben een groot liefhebber van klassieke muziek waar ik veel naar luister en ook koorzang vind ik prachtig. Het enthousiasme van Hennie heeft mij geholpen om toch te blijven en ik vind het nu geweldig om deel uit te maken van dit prachtige koor.”
 • “De opzet van de koorscholing waarin je samen met een groep andere mannen die ook nog nooit gezongen hebben, in een tiental lessen tot zo’n mooi resultaat kunt komen heeft mij zeer verbaasd. De drempel om als eenling in een bestaand mannenkoor toe te treden wordt daardoor geheel weggenomen. Ik ben blij dat ik op deze manier kennis heb kunnen nemen van het zingen in een mannenkoor en ben op dit moment dan ook een beetje trots op mijzelf dat ik nu lid van het KRM ben!”
 • “Ik ben zeer tevreden over deze koorworkshop. Ik denk dat de manier van aanpak waarbij nieuwe leden geleidelijk aan en groepsgewijs bij het koor worden gevoegd de voorkeur verdient boven individuele aansluiting. Het enthousiasme van de dirigent is voor mij medebepalend geweest om deze workshop tot een goed einde te brengen en ik ben na afloop dan ook lid van het mannenkoor geworden. De officiële afsluiting met de Artiestenmis in Antwerpen vond ik een unieke ervaring.”

 

Op de vraag waarom de keuze op het Koninklijk Roermonds Mannenkoor viel, werd door die deelnemers, die het KRM enigszins kenden of wel eens gehoord hadden, voornamelijk geantwoord: wat mij aanspreekt is het uitgebreide repertoire dat gezongen wordt zodat je niet steeds dezelfde soort koormuziek zingt, wat verveling in de hand kan werken. Het repertoire gaat van operette tot opera, van barbershop tot musical en van moderne songs tot kerkelijke muziek.

 

09 maart 2013, KNZV-L Rayonconcert

Datum    zaterdag 9 maart 2013
Tijdstip 20.00 uur
Plaats Zalencentrum “De Harmonie”, Grotestraat 9 te Linne
Entree gratis
 

Op zaterdag 9 maart 2013 wordt een 3-Korentreffen, ook wel het ‘Rayonconcert Midden Limburg KNZV’ genaamd, in LInne georganiseerd. Dit korentreffen is een jaarlijks terugkerend gebeuren van de koren aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond Limburg van het rayon Midden-Limburg. In een steeds wisselende bezetting van deelnemende koren wordt door één van de koren het treffen, in hun eigen omgeving, georganiseerd.

De deelnemende koren van dit jaar zijn:

 • Mannenkoor St. Caecilia uit Linne
 • Hertens Mannenkoor
 • Koninklijk Roermonds Mannenkoor

De koren zullen ieder een selectie uit hun eigen repertoire brengen, waardoor er een grote variatie van uitgevoerde werken zal ontstaan. Op deze manier kunt u genieten van een zeer gevarieerd programma. Ná de optredens, om omstreeks 22.00 uur, is er een gezellig nazit waar de onderlinge band tussen de verschillende verenigingen kan worden aangeknoopt of verder aangehaald, ook hierbij bent u van harte uitgenodigd.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen dit concert te kunnen bijwonen en eens kennis te laten maken met verschillende mannenkoren, is de toegang gratis.

17 maart 2013, Pelgrimsmis

kathedraal roermondIeder jaar wordt in de kathedraal van Roermond de jaarlijkse landelijke pelgrimsmis gehouden voor mensen uit het hele land die van plan zijn dat jaar naar Santiago de Compostela te pelgrimeren. Roermond is halteplaats op een oude route vanuit NoordEuropa naar Santiago. In de Limburgse bisschopskerk wordt de grootste reliek van de heilige Jacobus buiten diens grafplaats Santiago bewaard, te weten een deel van zijn arm.

Sinds 2004 zorgt het KRM voor de muzikale invulling van deze mis. De verbondenheid die sindsdien ontstond met deze gebeurtenis, leidde tot een opdracht van het KRM aan musicus Gerard Sars tot het componeren van het “Jacobuslied”, wat sinds 2006 traditioneel in deze mis gezongen wordt. Ook leidde het tot een concertreis van het KRM in 2006 met als hoogtepunt het zingen van de mis in de kathedraal van Santiago de Compostella. Het tastbare bewijs van deze reis vindt u terug in de zgn. stèle, welke in 2007 bij de ingang van de Kathedraal geplaatst werd.

20 april 2013, MannenkoorDirigentenDag

 

Datum zaterdag 20 april 2013
Tijdstip 10.00 to 15.00 uur
Plaats Harmoniezaal Concordia Melick

 

Koordirigenten in opleiding aan het Conservatorium te Maastricht, worden de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen met het dirigeren van een mannenkoor. Dit gebeuren is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond-Limburg (KNZV-L).
Met dit project en toekomstige projecten wil het KNZV-L bereiken, dat in de toekomst afgestudeerde koordirigenten onze mannenkoren op een toekomstgericht niveau kunnen laten presteren.
Acht studenten hebben zich gemeld om met uw mannenkoor de eigen vaardigheden in praktijk te brengen.Door coördinator Ludo Claesen (conservatorium) zal in overleg met onze muziek-adviseur Hennie Ramaekers, een planning gemaakt worden welke studenten voor welk koor komen te staan.
Niet de koren worden beoordeeld. De studenten uiteraard wel. Zij krijgen te zijner tijd een aantekening van hun prestatie(s) op hun diploma (bul).

Deelnemende koren:

 1. Koninklijk Roermonds Mannenkoor, Roermond
  Pater Noster                                                                A. de Klerk
  Monnikenkoor uit La Forza Del Destino                          G. Verdi
  New York, New York                                                    J. Kander
  Reserve:
  Ave Maria                                                                    Z. Kodaly
  Michelle                                                                       Lennon / McCartney
 2. Zangvereniging Maas- en Neergalm, Neer
  Landerkennung Opus 31                                               E. Grieg
  Jeruzalem uit I Lombardi                                              G. Verdi
  The Exodus Song                                                         E. Gold / Pat Boone
  Reserve:
  Hallelujah uit Messiah                                                  G. Fr. Händel
 3. Reuvers Mannenkoor, Reuver
  Preghiera                                                                   G. Rossini
  Geisterchor uit Rosamunde                                          Fr. Schubert
  I could have danced all night uit My Fair Lady                Fr. Loewe
  Reserve:
  Die Birke                                                                   K. Lisman
  Bridge over troubled water                                          Simon & Garfunkel

De Planning

vanaf 09.45 uur

Inloop zaal te Melick vanaf 09.45 uur. Bij binnenkomst krijgt elk koorlid twee penningen.
U wordt verzocht uiterlijk 10.15 uur met uw koor aanwezig te zijn.
Er wordt vanaf 09.45 uur koffie/thee geserveerd.(een penning inleveren)

welkomstwoord

Welkomstwoord door Joos Truijen, voorzitter KNZV-L
Inleiding door Ludo Claesen (coordinator conservatorium).
Ludo Claesen en Hennie Ramaekers stellen de acht studenten voor.

11.00 tot 12.30 uu

Eerste sessie.
Uw koor krijgt per 30 minuten een andere student als dirigent.
Ludo en Hennie zullen de studenten coachen.

12.30 tot 13.30 uur

Een eenvoudige lunch (soep en twee broodjes).

13.30 tot uiterlijk 14.30 uur

Tweede oefening

14.40 uur

Studenten en koren komen samen.
Elk koor zingt o.l.v. een van de studenten een kort werk. Iedereen ontvangt nog een consumptie (inleveren penning).

15.00 uur Afsluiting Koordirigentendag

02 juni 2013, Stedelijk Muziekfeest Roermond

Datum    zondag  2 juni  2011
Tijdstip <nog niet bekend>  uur
Plaats Minderbroederskerk, Minderbroedersingel 15 te Roermond
Entree gratis

Op zondag 2 juni 2013 zal het Koninklijk Roermonds Mannenkoren deelnemen aan het jaarlijks terugkerend Stedelijk Muziekfeest in Roermond.
Het Stedelijk Muziekfeest is het best te vergelijken met een uitmarkt voor amateurkunst. Door tegelijkertijd diverse vormen aan het publiek aan te bieden, kan het publiek zelf een keuze maken welke van de aangeboden optredens die men bezoeken wil.
De koren houden hun optredens in de Minderbroederskerk.

Zodra nadere gegevens bekend zijn, zullen deze hier gepubliceerd worden.

Open Repetitie, 2 juli 2013

Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor sluit seizoen af met een OPEN REPETITIE

open_repetitie_2012Op dinsdag 2 juli zal het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM) het seizoen afsluiten met een Open Repetitie, die in het teken zal staan van ‘Kom eens kijken en luisteren en ervaar zelf wat het zingen bij het KRM inhoudt’. De sfeer kan geproefd worden en men maakt mee, hoe onze dirigent Hennie Ramaekers een repetitieavond invult. Hiervoor nodigen de leden van het mannenkoor o.a. hun vrienden geheel vrijblijvend uit deze repetitie bij te wonen. Natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Deze Open Repetitie vindt plaats van 20.00 tot 22.30 uur op de vaste repetitielocatie van het KRM in het Facilitair Onderwijs- en Activiteitencentrum Niekée, Oranjelaan 300 te Roermond.

Het repetitiegedeelte zal bestaan uit enkele optredens van eigen koorleden en een normaal repetitiegedeelte. 

 

25 augustus 2013, Tuinconcert Cuypershuis

2013_ode_aan_pierre

 

In het kader van "4 zomerse evenementen in de tuin van het Cuypershuis" had het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, tijdgenoot van Pierre Cuypers, een tuinconcert gepland in de tuin van het Cuypershuis, met als titel "Ode aan Pierre". Dit concert was het eerste gedeelte van een dubbelconcert, waarvan het tweede gedeelte plaats zou vinden op 1 september 2013 in het Rijksmuseum te Amsterdam,  Het concert bood een gevarieerd programma met opera, musical en pop waarin tevens aandacht was voor de historische context.
Door de slechte weersomstandigheden moest er echter uitgeweken worden naar de Minderbroederskerk in Roermond. Om de afstand tussen het Cuypershuis en de Minderbroederskerk te kunnen overbruggen, werd de aanvang van het concert een kwartiertje opgeschoven. Het regenachtige weer weerhield ons publiek er niet van om toch het concert, in grote getale, bij te wonen.
Het concert werd geopend met een korte inleiding door Jennik van der Varst (Cuyperhuis) en Frans Lutters (KRM).

De volgende werken werden ten gehore gebracht:

BLOK A: OPERA
1. Domine, Salvum Fac                      (Anton Giesen )
2. Aan de veut van Dokter Cuupers: (Theo Reynaerdts)
    Solo Frans Steeghs: Couplet 1 + Koor: Refrein
    Declamatie Piet Huikeshoven “Cantate”+ Koor: Refrein
3. Monnikenkoor La Forza del Destino (Giuseppe Verdi )
4. Coro di cavalieri I Oberto ,,
5. Coro di cavalieri II Oberto ,,
6. Slavenkoor Nabucco ,,
7. Or co’dadi, ma fra poco Il Travatore

BLOK B: POP-BALLADS
1. Limburg mijn vaderland (Henri Tijssen )
2. Michelle        (John Lennon / Paul McCartney)
3. I want to hold your hand
4. New York, New York John Kander
5. Back to the 60’s  Allan Simmons
6. Aan de veut van Dokter Cuupers: (Theo Reynaerdts)
    Solo Frans Steeghs: Couplet 1 + Koor: Refrein
    Declamatie Piet Huikeshoven “Gedicht”+ Koor: Refrein
7. Roermonds Volkslied Henri Tijssen

 

Voor een foto-impressie, zie hieronder.

(Foto's: Herman Snoek)

 

 

10 november 2013. VVV-Stadswandeling

2012 stadswandeling vvv
Op 10 november 2013 organiseert de VVV-Roermond een stadswandeling. Tijdens deze stadswandeling wordt aandacht geschonken aan de diverse plekken in Roermond, een muzikaal gebeuren (balkon-optreden) plaatsvinden. Voorafgaande aan de stadswandeling zal het Koninklijk Roermonds Mannenkoor het gebeuren op de Markt (omstreeks 13:30 uur) muzikaal  openen.

Hierna start, onder leiding van diverse stadsgids, de stadswandeling. (De mannenkoorleden mogen/kunnen zich hierbij aansluiten.) Na afloop van de wandeling (omstreeks 16.00 uur) zullen alle wandelaars en de muzikale deelnemers zich verzamelen in het ECI-complex.

01 september 2013, Rijksmuseum Amsterdam, VideoVerslag

K.R.M. laat het Rijksmuseum bruisen!

Het optreden van het K.R.M. op 1 september 2013 t.g.v. de speciale Cuypersroute van het Rijksmuseum tijdens de Amsterdamse Uitmarkt, met als titel "Ode aan Pierre", is een groot  succes gebleken. Bij alle drie de uitvoeringen bleef het publiek, komende uit de diverse omliggende zalen, geboeid naar het koor staan luisteren.
De optredens kende één gezamenlijk hoofdthema met Limburgse liederen: het Roermondse en Limburgse volkslied, de "Remunjse Zengers" en het "Dokter Kuupers gooje man".

Dit thema werd de ene keer gecombineerd met vier pop-ballads: "Michelle" en "I want to hold your hand" van John Lennon en Paul McCartney, het bekende "New York, New York" en enkele medleys uit "Back to the 60's" gearrangeerd door Alan Simmons.
De andere twee keren werd het hoofdthema gecombineerd met vier operawerken van Giuseppe Verdi: het "Monnikenkoor" uit de opera "La Forza del destino", de "Coro di Cavaliere I en II" uit "Oberto" en het welbekende "Slavenkoor" uit de "Nabucco".
Met name de operawerken leverde een uitbundig applaus op, in het bijzonder door een grote groep Italiaanse museumbezoekers. Ook de pop-ballads riepen bij vele museumbezoekers, jong én oud, enthousiaste reacties op.
Al met al kunnen we spreken over een succesvol hoogtepunt uit de geschiedenis van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor!

Hieronder vindt u een compleet video-verslag van deze uitzonderlijke dag.
Met speciale dank aan Gerrit te Oever voor het beschikbaar stellen van deze video-opnames.

  2013 09 01 Rijksmuseum deel 1Optreden Rijksmuseum, Deel 1
Vertrek en Aankomst
  2013 09 01 Rijksmuseum deel 2Optreden Rijksmuseum, Deel 2
Eerst even Acclimatiseren
  2013 09 01 Rijksmuseum deel 3Optreden Rijksmuseum, Deel 3
Ons eerste Optreden
  2013 09 01 Rijksmuseum deel 4Optreden Rijksmuseum, Deel 41
Ons tweede Optreden
  2013 09 01 Rijksmuseum deel 5Optreden Rijksmuseum, Deel 5
Ons derde Optreden
  2013 09 01 Rijksmuseum deel 6Optreden Rijksmuseum, Deel 6
Enkele kunstwerken en de Uitmarkt

24 december 2013, Kerstnachtmis

Nachtmis2010
Op kerstavond 24 december 2013 zal in de Kathedraal van Roermond de Pontificale Nachtmis, welke voorgegaan zal worden door bisschop Wiertz, door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor muzikaal opgeluisterd worden.
In het voorprogramma zingen we 5 internationale kerstliederen, waarvan er twee later ook terugkomen in de mis.

22:30 uur: Start Voorprogramma
23:00 uur: Start H.Mis

01 september 2013, Rijksmuseum Amsterdam, FotoReportage

2013_ode_aan_pierreK.R.M. laat het Rijksmuseum bruisen!

Het optreden van het K.R.M. tijdens de speciale Cuypersroute van het Rijksmuseum tijdens de Amsterdamse Uitmarkt, met als titel "Ode aan Pierre", is een groot  succes gebleken. Bij alle drie de uitvoeringen bleef het publiek, komende uit de diverse omliggende zalen, geboeid naar het koor staan luisteren.
De optredens kende één gezamenlijk hoofdthema met Limburgse liederen: het Roermondse en Limburgse volkslied, de "Remunjse Zengers" en het "Dokter Kuupers gooje man".

Dit thema werd de ene keer gecombineerd met vier pop-ballads: "Michelle" en "I want to hold your hand" van John Lennon en Paul McCartney, het bekende "New York, New York" en enkele medleys uit "Back to the 60's" gearrangeerd door Alan Simmons.
De andere twee keren werd het hoofdthema gecombineerd met vier operawerken van Giuseppe Verdi: het "Monnikenkoor" uit de opera "La Forza del destino", de "Coro di Cavaliere I en II" uit "Oberto" en het welbekende "Slavenkoor" uit de "Nabucco".

Met name de operawerken leverde een uitbundig applaus op, in het bijzonder door een grote groep Italiaanse museumbezoekers. Ook de pop-ballads riepen bij vele museumbezoekers, jong én oud, enthousiaste reacties op.
Al met al kunnen we spreken over een succesvol hoogtepunt uit de geschiedenis van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor!

Foto: Marcel Antonisse.

14 september 2013, Reprise Concert Rijksmuseum

2013-09-14 oproerVrijdag 13 en zaterdag 14 september 2013 is startschot van Cultureel Roermond, genaamd opROER. Deze twee dagen staan compleet in het teken van kunst en cultuur. De vrijdag is speciaal voor het voortgezet onderwijs en op de zaterdag is iedereen welkom. Door de stad Roermond is een wervelende route uitgestippeld met als cultureel hart ECI Cultuurfabriek. De kunst- en cultuurliefhebber komt vele podia met muziek en dans tegen, bezoekt de bruisende culturele instellingen en komt tussendoor kunstzinnige kleinere activiteiten tegen die zijn zintuigen gegarandeerd zal prikkelen! ECI Cultuurfabriek zet alle poorten open en Roermond laat zich van haar beste kant zien!

Op zaterdag 14 september om 15:00 en 15:30 uur zal het Koninklijk Roermonds Mannenkoor een tweetal optredens, met als titel "Reprise Concert Rijksmuseum" verzorgen in de grote zaal van de Oranjerie. Hier zullen we een heropvoering geven van het programma "Ode aan Pierre", dat we op 1 september 2013 in het Rijksmuseum te Amsterdam hebben uitgevoerd. Diegene die niet in staat waren hierbij aanwezig te zijn, kunnen dit optreden alsnog meemaken.
Dirigent: Hennie Ramaekers
Muzikale begeleiding: Leon Dijkstra piano

 

Secretariaat KRM
Munsterstraat 14d,
6041 GA Roermond
  T: +31 (0)6 41337012

E: secretaris@roermonds-mannenkoor.nl

Kvk: 40175112  IBAN: NL42 RABO 0131298984

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Facebook.
U ontvangt dan van ons een bericht, zodra er een nieuwe uitvoering of activiteit zal plaatsvinden.

facebook 120   YoutubeKanaal
Uw Privacy

© Copyright: Koninklijk Roermonds  Mannenkoor 1999 - 2022.
Deze website wordt onderhouden door Herman Aben