Het Remunjs Chooncert 2018 - Het Beleidsplan

Chooncert Header (1000x150)

logo chooncert

 

 Jongeren helpen

      jongeren helpen

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur ondersteund door Johan de Wal
Site: Chooncert.nl
RSIN: 8586 88 487 Stichting "Het Remunjs Chooncert"
21-5-2018

ANBI FC

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding
De drive achter dit initiatief komt van de jongeren en vooral hun leraar de heer John Gerits, die vorig jaar (2017) in het kader van Global Exploration1 vanuit het Philips van Horne en Het College in Weert de Secondary School in Singe, Tanzania bezochten. John werd geraakt door de onhygiënische situatie ter plaatse als gevolg van het ontbreken van goed en werkend sanitair. Hij nam zich voor voorwaarden te scheppen om hier verbetering in te voorzien. Enerzijds houdt dit in het verzamelen van financiële middelen om de noodzakelijk bouwmaterialen te voorzien. Anderzijds moeten manschappen aan het werk voor de uitvoering. Dit betreft jongeren / bewoners ter plaatse en jongeren uit Nederland vanuit initiatieven als Global Exploration1.
Gezien de muzikale / artistieke achtergrond van de initiatiefnemer (Johan Gerits) lag het voor de hand in de financiële middelen te voorzien door het initiëren van een benefietconcert.
Het Remunjs Chooncert, gepland voor 23 september 2018 in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond, is hiervan de invulling. Het doel is financiële middelen op te halen voor bouwmaterialen voor het op norm brengen van de sanitaire voorzieningen van de Secondary School in Singe, Tanzania. Het streefbedrag is vierduizend euro (4.000).
De context van het geheel leent er zich voor een dergelijk concert niet (alleen) in te vullen met professionele musici, maar ook met jongere amateur - en beginnende musici. Waarmee de naar onze mening prachtige ondertitel ontstaat:

"Jongeren helpen jongeren helpen"
Het initiatief gaf aanleiding tot het instellen van de stichting “Het Remunjs Chooncert”.

1. Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE onderwijs projecten in ontwikkelingslanden.

1.2 Waarom ANBI
De Stichting heeft, zoals hiervoor beschreven, zijn doelen volledig buiten de Stichting liggen. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers en de kosten worden tot een minimum beperkt. De ingezamelde middelen zullen dit jaar, maar ook voor komende jaren besteed worden aan projecten:

 • In ontwikkelingslanden;
 • De realisatie moet een samenwerking zijn tussen Nederlandse - en lokale jongeren;
 • De jongeren ter plaatse ten goede komen

De ANBI status zal potentiële schenkers stimuleren hieraan een bijdrage te leveren.

2 Gegevens van Chooncert

De naam: “Het Remunjs Chooncert” omvat enerzijds de vestigingsplaats “Roermond” in het dialect “Remunj” en anderzijds een verwijzing naar het doel “Choon” het Tanzaniaans woord voor toilet en “cert” naar het “concert”. In het dialect ligt “Choon” in de uitspraak dicht bij “sjhoon” (mooi) en kan het begrip: “mooi concert”

RSIN nummer : 858 688 487
Post- vestigingsadres : Roersingel 71, 6041KX Roermond
Telefoon : +31 (0)646 073 373
E-mail : Info@Chooncert.nl
Kamer van Koophandel inschrijving   : 713 671 60
IBAN-nummer : NL11 RABO 0330 2835 96
  t.n.v. Stichting Het Remunsj Chooncert

3 Beleid en Strategie

3.1 De stichting heeft tot doel
Door middel van culturele activiteiten financiële middelen in te zamelen voor materialen en hulpmiddelen. Om daarmee initiatieven, gericht op betere voorzieningen voor jongeren in ontwikkelingslanden, vanuit middelbare scholen in Limburg te steunen.
Voor deze eerste keer in de vorm van: “Het Remunjs Chooncert” op 23 september 2018.

3.2 De doelgroep
De doelgroep is selectief bepaald door de volgende criteria:

 • Nederlandse jongeren die kennis willen maken met ontwikkelingslanden en willen helpen bij de verbetering van de leefomstandigheden van jongeren ter plaatse.
 • Betreft materialen en hulpmiddelen die direct gebruikt worden om de lokale omstandigheden te verbeteren.


3.3 Visie op het behalen van de doelstelling
De nadruk zal liggen op het verzamelen van middelen door middel van culturele voorstelling(en) van professionele en jonge musici. Uitgangspunt hierbij is:

 • Musici tegen een onkostenvergoeding optreden;
 • Accommodatie en geluid en verlichting tegen kostprijs beschikbaar zijn;
 • Deze kosten door sponsorgelden en subsidies gedekt worden;
 • De volledige kaartopbrengst het doel ten goede komt.


4 Werkzaamheden en activiteiten

4.1 Samenstellen programma
Misschien wel de belangrijkste werkzaamheid is het samenstellen van het gehele concert dat ongeveer 2:00 uur zal duren. Hiervoor worden professionele muzikanten en jonge musici benaderd. Deze jongeren worden benaderd via cultuurscholen en al of niet gemeentelijke, culturele instellingen.

4.2 Organiseren accommodatie
Contractuele afspraken te maken met concertzaal en verlichting en geluid.

4.3 Werven van sponsoren en subsidiegevers
Ten behoeve van de werving van sponsoren en subsidiegevers wordt een flyer ontworpen (zie bijlage 1) Deze wordt via mail of post aan de potentiële geldgevers toegezonden. Daarna worden dezen telefonisch of mondeling benaderd.

4.4 PR en marketing
De aandacht zal hierbij uitgaan naar het uitdragen van het concert via de verschillende media opdat het aantal bezoekers maximaal wordt (maximale zaalbezetting 750).
De connecties die er zijn met de diverse media in Midden Limburg als ook de ervaring met de schrijvende pers, en van de vrijwilligers staven de verwachting dat zelfs de eerste uitvoering al op een zaalbezetting van ongeveer 60% kan worden gerekend.
De gedachte is door continuïteit “Het Remunjs Chooncert” tot een jaarlijks terugkerend fenomeen te maken waar men in Midden Limburg naar uitkijkt.

4.5 Artistiek verantwoording
Het concertprogramma zal voor een breed publiek aantrekkelijk worden door een grote variatie aan te brengen in kunstuitingen. Zo zullen naast diverse soorten van muzikale uitingen door middel van dans ook visuele uitingen plaatsvinden.
Aan dit eerste concert werken onder meer belangeloos mee Amber Nelissen (de duivel uit de laatste Schinderhannes, een lokale volksopera erkend immaterieel erfgoed), de Tanzaniaanse mezzosopraan Nienke Nasserian, popkoor Escolum uit Elsloo, Drummer John Wassen, het Grouchy Collective, een jazzcombo dat eerder succes had in “Grenswerk”, de tenor Ben Heijnen en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.

5 Bestuur

5.1 Bestuurders
Ter uitvoering van dit initiatief en mogelijk volgende initiatieven is de stichting Het Remunjs Chooncert in het leven geroepen. Deze stichting wil voldoen aan de ANBI-eisen. De stichting wordt bestuurd door drie bestuursleden en ondersteund door mensen met relevante ervaring om dit project tot een succes te maken. De vrijwilligers die de bestuursfuncties invullen bij aanvang van de stichting

 • Voorzitter/secretaris: Wim Geraedts (studeerde ICT en bedrijfskunde en heeft al vele van dit soort organisaties als voorzitter geleid)
 • John Gerits (John studeerde aan het conservatorium te Maastricht af op Solozang en Koor- en Schoolmuziek; hij heeft nu en in het verleden koren gedirigeerd en concerten geleid)
 • Els Willems (Els is van huis uit econoom, afgestudeerd in Tilburg. Zowel beroepsmatig als in de vrijetijd heeft zij veel ervaring opgedaan in financiële organisaties)


5.2 Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning.

 

Secretariaat KRM
Munsterstraat 14d,
6041 GA Roermond
  T: +31 (0)6 41337012

E: secretaris@roermonds-mannenkoor.nl

Kvk: 40175112  IBAN: NL42 RABO 0131298984

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Facebook.
U ontvangt dan van ons een bericht, zodra er een nieuwe uitvoering of activiteit zal plaatsvinden.

facebook 120   YoutubeKanaal
Uw Privacy

© Copyright: Koninklijk Roermonds  Mannenkoor 1999 - 2022.
Deze website wordt onderhouden door Herman Aben