Het Bestuur

Aan het bestuur is opgedragen: Het beheer van de eigendommen van de vereniging en de uitvoering van de besluiten, genomen in de vergadering van de zingende leden. Daarnaast de zorg voor de naleving van de bepalingen van de statuten en de vastgestelde reglementen. En verder het nemen van alle overige maatregelen, welke in het belang van de vereniging zijn of die vereist zijn tot bewaring, verzekering en handhaving van de belangen van de vereniging.

M.i.v. 1 sept. 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Functie  Naam
President Cees van Winden
Vice President Gerard Sta
1ste Secretaris Camil Giebels
1ste Penningmeester Jan Heidanus
2de Secretaris Theo van der Nagel
2de Penningmeester Will Selen

Agenda

zon.
26
jul
2021


Pelgrimsmis
Kathedraal Roermond

zon.
26
sep
2021

OperaConcert

Oranjerie Roermond

onder voorbehoud