Onze Beschermheren

beschermherenMr. J.H.J. Daniels, Drs. H.J. Kaiser, Beschermheren Koninklijk Roermonds MannenkoorEen beschermheer is een heer die beschermt. Een gezaghebbend persoon die zich opstelt als schild en beschutting voor zijn beschermeling. Maar ook als voorvechter die desnoods met de degen in de hand, opkomt voor de belangen van de hem toevertrouwde vereniging. Gelukkig hoeven we dat nu niet meer letterlijk te nemen. Er is al genoeg geweld in de wereld en de huidige beschermheren zouden ook niet meer passen in dat profiel.
Het is meer een eretitel geworden, maar niettemin wordt toch verwacht dat hij de vereniging behoedt, beschut en beveiligt tegen alle kwaad en haar belangen begunstigt, bevordert en protegeert. Al is hij in de trits beschermengel, beschermheilige en beschermheer de minste, geheel zinloos is zijn uitverkiezing dus niet.
Toch valt in de praktijk de werklast van de beschermheren van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor best mee. Het koor is in de afgelopen 125 jaar zo goed bestuurd, geïnspireerd en gedirigeerd, dat de beschermheer komt en gaat, maar zelden verslijt. Hij fungeert meer als een verzekering tegen mogelijke kwalen. Gaat alles goed dan blijft hij op de achtergrond. Slechts als in bestuur, directie of inspiratie lacunes ontstaan is hij aan zet. Maar zoals het ook in het woord beschermheer zit vervat: achter de schermen. Hij is om op terug te vallen. Een dergelijke terugval komt gelukkig zelden voor. Maar als het al eens voorkomt dan voelt hij het als een nobele plicht de verzekerde de hand te reiken en zal hij er alles aan doen om te zorgen dat de vereniging weer spoedig op eigen kracht vooruit kan.

Al is het dan niet alleen een erebaan, het is toch ook een eer, zowel voor de vereniging als voor de heer. Voor de heer vanwege de uitverkiezing, voor de vereniging vanwege het verkozen heerschap. Graag zwaait men voor elkaar het wierookvat. Beide stijgen daardoor in maatschappelijk aanzien. Het brengt beide winst: de heer een zilveren draagmedaille en de vereniging een meer imponerend briefhoofd.

Voor de eer ons aangedaan willen wij graag bedanken. Ditmaal wel in letterlijke zin. Mocht er een beroep op ons worden gedaan dan zullen wij er zijn. Maar al weten wij, dat in het verleden behaalde resultaten, geen garantie bieden voor de toekomst, wij hopen in stilte dat het een rustige baan blijft. Dan gaat het de vereniging ook goed en kunnen wij ons in vreugde in deze goede gang van zaken blijven verheugen.

Koninklijk Roermonds Mannenkoor, proficiat en op naar de 150 onder de beschutting van een bescheiden maar niet minder toegewijd beschermheerschap.

(Overgenomen uit de Jubileumgazet uitgegeven bij gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.)

Agenda

Aangepaste Agenda i.v.m. met de
CoronaMaatregelen
zat.
24
dec
2020


Kerstnachtmis
Kathedraal Roermond
* Afgelast


2021

zie EvenementenAgenda 2021

onder voorbehoud