Onze Ereleden

Volgens Artikel 18 van het huishoudelijk reglement:

  • Tot erelid of Lid van Verdienste worden benoemd personen, die bijzondere verdiensten hebben jegens de vereniging, dan wel op wier binding met de vereniging als erelid bijzonder prijs wordt gesteld.
  • Iemand kan tot erelid worden benoemd door de vergadering van de leden met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden:
    • op voordracht van het bestuur, of
    • op voordracht van een aantal leden, tezamen vormende ten minste 25% van het aantal stemgerechtigde leden

Bij het Koninklijk Roermonds Mannenkoor werden onderstaande personen tot erelid benoemd*:

1960: W. Sampers †  
1971: Jo Deckers †  
1978: Harrie Cillekens †  
1980: Jean Roubroeks †  
1984: Pierre Huyskens †  
1989: Harrie Wolters  
1990: J.A. Hendrickx  
  Jan Hupperts † EreDirigent
  Jan Huyskens †  
1992: Harrie Claessen †  
     
  Wim Graef †  
1993: P.J.H. Reumkens †  
2008: Frans Lutters †  
2011: Lauw te Meij †  
2015: Jan te Meij ErePresident
 
Leden van Verdienste:
2016 Wim Mooren † Lid van Verdienste
2017 Herman Aben Lid van Verdienste
  Louis Hauer Lid van Verdienste

* voor zover bekend.
   Mocht u nog aanvullingen weten, laat dit dan a.u.b. weten via webmaster@roermonds-mannenkoor.nl

Agenda

zon.
26
jul
2021


Pelgrimsmis
Kathedraal Roermond

zon.
26
sep
2021

OperaConcert

Oranjerie Roermond

onder voorbehoud