20 april 2013, MannenkoorDirigentenDag

 

Datum zaterdag 20 april 2013
Tijdstip 10.00 to 15.00 uur
Plaats Harmoniezaal Concordia Melick

 

Koordirigenten in opleiding aan het Conservatorium te Maastricht, worden de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen met het dirigeren van een mannenkoor. Dit gebeuren is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond-Limburg (KNZV-L).
Met dit project en toekomstige projecten wil het KNZV-L bereiken, dat in de toekomst afgestudeerde koordirigenten onze mannenkoren op een toekomstgericht niveau kunnen laten presteren.
Acht studenten hebben zich gemeld om met uw mannenkoor de eigen vaardigheden in praktijk te brengen.Door coördinator Ludo Claesen (conservatorium) zal in overleg met onze muziek-adviseur Hennie Ramaekers, een planning gemaakt worden welke studenten voor welk koor komen te staan.
Niet de koren worden beoordeeld. De studenten uiteraard wel. Zij krijgen te zijner tijd een aantekening van hun prestatie(s) op hun diploma (bul).

Deelnemende koren:

 1. Koninklijk Roermonds Mannenkoor, Roermond
  Pater Noster                                                                A. de Klerk
  Monnikenkoor uit La Forza Del Destino                          G. Verdi
  New York, New York                                                    J. Kander
  Reserve:
  Ave Maria                                                                    Z. Kodaly
  Michelle                                                                       Lennon / McCartney
 2. Zangvereniging Maas- en Neergalm, Neer
  Landerkennung Opus 31                                               E. Grieg
  Jeruzalem uit I Lombardi                                              G. Verdi
  The Exodus Song                                                         E. Gold / Pat Boone
  Reserve:
  Hallelujah uit Messiah                                                  G. Fr. Händel
 3. Reuvers Mannenkoor, Reuver
  Preghiera                                                                   G. Rossini
  Geisterchor uit Rosamunde                                          Fr. Schubert
  I could have danced all night uit My Fair Lady                Fr. Loewe
  Reserve:
  Die Birke                                                                   K. Lisman
  Bridge over troubled water                                          Simon & Garfunkel

De Planning

vanaf 09.45 uur

Inloop zaal te Melick vanaf 09.45 uur. Bij binnenkomst krijgt elk koorlid twee penningen.
U wordt verzocht uiterlijk 10.15 uur met uw koor aanwezig te zijn.
Er wordt vanaf 09.45 uur koffie/thee geserveerd.(een penning inleveren)

welkomstwoord

Welkomstwoord door Joos Truijen, voorzitter KNZV-L
Inleiding door Ludo Claesen (coordinator conservatorium).
Ludo Claesen en Hennie Ramaekers stellen de acht studenten voor.

11.00 tot 12.30 uu

Eerste sessie.
Uw koor krijgt per 30 minuten een andere student als dirigent.
Ludo en Hennie zullen de studenten coachen.

12.30 tot 13.30 uur

Een eenvoudige lunch (soep en twee broodjes).

13.30 tot uiterlijk 14.30 uur

Tweede oefening

14.40 uur

Studenten en koren komen samen.
Elk koor zingt o.l.v. een van de studenten een kort werk. Iedereen ontvangt nog een consumptie (inleveren penning).

15.00 uur Afsluiting Koordirigentendag

Secretariaat KRM
Munsterstraat 14d,
6041 GA Roermond
  T: +31 (0)6 41337012

E: secretaris@roermonds-mannenkoor.nl

Kvk: 40175112  IBAN: NL42 RABO 0131298984

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Facebook.
U ontvangt dan van ons een bericht, zodra er een nieuwe uitvoering of activiteit zal plaatsvinden.

facebook 120   YoutubeKanaal
Uw Privacy

© Copyright: Koninklijk Roermonds  Mannenkoor 1999 - 2021.
Deze website wordt onderhouden door Herman Aben