20 juni 2014, KRM tekent convenant met Weert en Venray

Limburgse koren gaan samenwerken

In het Gouvernementsgebouw in Maastricht werd op vrijdag 20 juni 2014 een convenant ondertekend door 3 Limburgse koren. De ondertekenaars van dit convenant waren:

  • Het Venrays Mannenkoor (VMK) o.l.v. Anton Kropvišek,
  • Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM) o.l.v. Hennie Ramaekers en
  • Het Weerter Mannenkoor’ (WMK) o.l.v. Tim Schulteis

Het doel van de samenwerking is de mannenkoorzang te promoten en aandacht te vragen voor dit belangrijke culturele Limburgse erfgoed. Muziek en zang zijn immers niet weg te denken uit het Limburgse culturele- en maatschappelijke leven.
Belangrijke aandachtspunten van dit project zijn:
•    Jongere mannen te interesseren voor het zingen in een mannenkoor.
•    Innovatie, ontwikkeling en samenwerking tussen de 3 koren op het gebied van programmering (lees repertoirekeuze) en uitvoering.
•    Door “voorbeeldig”te  werken willen de 3 koren andere koren in Limburg en de rest van het land stimuleren de mannenkoorzang op niveau en in een verrassende  omgeving en uitvoering te presenteren.

 

Het cultureel erfgoed wordt op deze manier voor het voetlicht gebracht en het maatschappelijk belang daarvan onderstreept. Tevens  wordt een muzikale hobby voor mannen onder de aandacht gebracht.

In het kader van dit convenant hebben de drie mannenkoren besloten samen een concertcyclus te organiseren onder de naam ‘Vocaal Drieluik’.
Het eerste concert wordt georganiseerd door het Venray’s Mannenkoor op 4 oktober 2014 in Venray. In 2015 wordt vervolgens een concert georganiseerd door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en in 2016 door het Weerter Mannenkoor.

De overeenkomst werd door de drie voorzitters ondertekend op het provinciehuis in Maastricht in aanwezigheid van gedeputeerde Patrick van den Broeck.
De heer Van den Broeck deed dit  niet alleen vanuit zijn functie als gedeputeerde maar ook als lid van het VMK. “Misschien ben ik wel het VMK lid met het laagste aanwezigheidspercentage!” zei hij ter verwelkoming. Verder ondersteunde hij in zijn welkomstwoord het gezamenlijke initiatief van harte.
De voorzitter van het KRM, Wim Geraedts, sprak een woord van welkom uit namens  de deelnemers  en richtte zich daarbij speciaal tot de heer J. Truijen, voorzitter van de KNZV Limburg. Vervolgens refereerde hij aan  het initiatief van Henny Ramaekers, dirigent van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, dat uiteindelijk tot deze samenwerking heeft geleid. Om tot verwezenlijking  van de doelstellingen te komen stelde hij het Venray’s Mannenkoor tot voorbeeld. Dit vanwege de moderne keuze van repertoire en de verrassende wijze van uitvoering van dit koor. Hij was dan ook blij dat het Venray’s Mannenkoor een van de organiserende koren is.
Tot slot volgde de ondertekening door de voorzitters van de drie koren. Voorzitter René Francken van het VMK overhandigde de poster  van het eerste concert op 4 oktober. Gedeputeerde Van den Broeck beloofde dat deze een mooie plek op zijn werkkamer zou krijgen.
Het geheel werd op gepaste wijze muzikaal omlijst door de groep Per Caso (onderdeel van het Venray’s Mannenkoor) dat twee nummers ten gehore bracht o.l.v. dirigent Jac Janssen.

Nadat de voorzitter van Weerter Mannenkoor, Dhr F. Niesten, had aangegeven ervan uit te gaan dat dit initiatief ook op een gepaste financiële steun vanuit de provincie mag rekenen, sloot hij de bijeenkomst af door iedereen te bedanken en nodigde iedereen uit aanwezig te zijn bij het eerste concert op 4 oktober in Venray.

(Voor een fotoimpressie: Klik HIER)

2014-06-20 ondertekenen convenantDe drie voorzitters ondertekenen het convenant onder het toeziend oog van gedeputeerde Van der Broeck